Znaczenie decyzji o udzieleniu patentu w USA na nasz wielokrotnie nagradzany czujnik O3